shq eng srb

Legjislacioni në fuqi

Tërë procesi i punës në KESCO sh.a. zhvillohet duke u bazuar në legjislacionin në fuqi. Të gjithë konsumatorët e regjistruar dhe ata të cilët kërkojnë të bëhen konsumatorë të rregullt të KESCO sh.a., mund të shërbehen me legjislacionin që është në fuqi, në bazë të të cilit shqyrtohen dhe vendoset për kërkesat dhe ankesat e konsumatorëve.

Not found image

Not found!

Shkarko aplikacionin eKesco falas