shq eng
gradient

Projekti womEn

Parimet për Fuqizimin e Grave (WEP) janë një seri parimesh që ofrojnë udhëzime për biznese se si të promovojnë barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave në vendin e punës dhe komunitetin. Themeluar nga UN Global Compact dhe UN Women, parimet janë hapa drejt barazisë gjinore në vendin e punës.

KESCO ka nënshkruar dhe është zotuar për të respektuar parimet, dhe mbi të gjitha për të ofruar mundësi të barabarata për të gjithë punonjësit.

 “Sot dua me krenari para jush të njoftoj që KEDS dhe KESCO janë kompanitë e para në Kosovë që kanë nënshkruar zotimin në 7 Parimet e UN Women, të cilat janë udhëzues që ndihmojnë kompanitë në fuqizimin e gruas në vendin e punës dhe në komunitet”, tha z. Alper Erbas, Drejtor Gjeneral i KEDS-it, në ngjarjen ku u prezantua nënshkrimi i parimeve.

KESCO ka bërë edhe hapat e parë konkretë në këtë drejtim duke hapur dhomë të posaçme për nënat dhe foshnjat brenda kompanisë, duke vendosur kutitë e raportimit në çdo distrikt si dhe me plane të qarta për krijimin e Zyrës së posaçme për barazi gjinore, si dhe organizmin e ligjëratave për punonjësit për barazi gjinore.

Banner image

Artikujt

Rritja e mundësive ekonomike për gratë

Investimi në gra është investim në sukses!

Angazhimi i vërtetë i një korporate mund të shihet në atë se sa seriozisht kompanitë e tilla, të mëd ...

Më shumë

Gratë udhëheqëse të KESCO-s

Të zonjat e shumë të suksesshme, në krye të departamenteve më të rëndësishme të kompanisë të cilat kanë një rol të jashtëzakonshëm në sukseset e kompanisë, u ...

Më shumë

All articles

 • Të gjitha
 • Janar
 • Shkurt
 • Mars
 • Prill
 • Maj
 • Qershor
 • Korrik
 • Gusht
 • Shtator
 • Tetor
 • Nëntor
 • Dhjetor
 • Të gjitha
 • Prej 2021
 • Prej 2022
 • Prej 2023
 • Prej 2024
Not found image

Not found!

Shkarko aplikacionin eKesco