shq eng srb
Linku u kopjua

Shkarkoni aplikacionin eKesco

Aplikacioni eKesco ofron informata për faturat, borxhin e papaguar, krahasimet e shpenzimeve, për ndërprerjet e energjisë elektrike për shkak të punimeve në rrjet dhe shumë informata të tjera të nevojshme për konsumatorët.

Manual për përdorimin e aplikacionit eKesco
Phone

Konsumatorët e rinj

Lexo më shumë

Konsumatorët ekzistues

Lexo më shumë