shq eng
gradient

Kudo vete eKesco me vete!

Aplikacioni eKesco është shumë lehtë i qasshëm, lehtë i përdorueshëm dhe të gjitha shërbimet janë FALAS.

Të gjithë konsumatorët munden në ÇDO kohë dhe nga ÇDO vend i botës të kenë qasje në informatat si në vijim:

  1. Konsumin/ shpenzimin e energjisë elektrike;
  2. Mundësinë e  pagesës së faturave të energjisë elektrike përmes këtij aplikacioni;
  3. Pranimin e faturave mujore të energjisë elektrike online;
  4. Informata mbi ndërprerjet e planifikuara në daljen apo lokacionin që furnizon objektin tuaj;
  5. Informata mbi borxhin e akumuluar dhe afatin e pagesës;
  6. Informata mbi shkyçjen eventuale për shkak të mospagesës;
  7. Informata mbi ri-kyçjen e pikës suaj matëse pas pagesës së borxhit;
  8. Informata mbi çmimet e energjisë elektrike;
  9. Çfarëdo promovime tjera të ofruara nga ana e kompanisë tonë.

Të gjithë përdoruesit e telefonave me sistem Android, këtë aplikacion mund ta shkarkojnë në marketet zyrtare “PlayStore”, ndërsa përdoruesit e telefonave iPhone mund ta shkarkojnë në “AppStore”. (Shih më poshtë)

Informata më të hollësishme mbi mënyrën e regjistrimit dhe përdormit të aplikacionit mobil eKesco, mund t'i gjeni në manualin eKesco të cilin mund ta lexoni apo shkarkoni këtu. 

Shkarko aplikacionin eKesco